Roboty i systemy spawalnicze

Roboty spawalnicze i na ich podstawie stwarzane zrobotyzowane rozwiązania – to bardzo zapotrzebowane technologie na dzisiejszym rynku. Projektujemy i stwarzamy dowolne zrobotyzowane stanowiska spawalnicze, co potwierdza się dużą ilością zrealizowanych projektów, gotowymi rozwiązaniami montażowymi, a także sprawdzonymi technologiami w wielu branżach przemysłu.

Zrobotyzowane rozwiązania, które my tworzymy – to nie tylko współczesne narzędzie automatyzacji spawalniczych procesów, to w pierwszej kolejności najbardziej efektywny sposób obniżenia kosztów, poprawy jakości spawania i ogólnej wydajności. Wiadomo, że spawalniczy robot jest zdolny do pracy w 3 zmiany, ale najważniejsze jest to, że jeden robot może zamienić pracę od 3 do 6 wysokowykwalifikowanych spawaczy.

Zrobotyzowane technologie spawania praktycznie nie mają ograniczeń związanych z gabarytami spawanych wyrobów, a zasięg robotów spawalniczych skutecznie rozszerza się dzięki stosowaniu dodatkowego sprzętu: modułów liniowych,  pozycjonerów spawalniczych i innego peryferyjnego sprzętu. Systemy spawania, które tworzymy, wykonują spawalnicze procesy w całkowicie automatycznym trybie, włączając oczyszczenie palnika, przycinanie drutu, poszukiwanie spawalniczych spoin i korygowanie ich trajektorii.

To pozwala w całości zabezpieczyć od ludzkiego czynnika, co ma ważne znaczenie w warunkach współczesnego deficytu wysoko wykwalifikowanych spawaczy i, w konsekwencji, wysokiego poziomu ich płacy.

Nordica Sterling – to wasz niezawodny partner i przewodnik do świata spawalniczych robotów i technologii.

Konsultacja
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania, podamy wstępny kosztorys usług, czas realizacji i przygotujemy indywidualną ofertę handlową zgodnie z potrzebami.